Stallingen headerfoto

Zoeken

Share |

Praedinius Gymnasium

Turfsingel 82
9711 VX Groningen
(050)-3120559
www.praedinius.nlCapaciteit: 600 fietsen
Aantal beheerders: 1

Openingstijden:

ma
08.00 16.40
di
08.00 16.40
wo
08.00 16.40
do
08.00 16.40
vr
08.00 16.40

 

Reglement schoolstallingen

Aansprakelijkheid wegens diefstal
1 Opdrachtnemer (WerkPro) is aansprakelijk voor diefstal van fietsen en bromfietsen binnen de afgesproken openingstijden van de schoolstalling en conform de hieronder genoemde voorwaarden:

- De eigenaar dient zelf de tweewieler te stallen en af te halen.

- Het rijwiel dient deugdelijk, tenminste met één slot te worden afgesloten, bij gebreke waarvan er bij diefstal c.q. vermissing geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, noch schade wordt vergoed. Sloten van het type AXA SL7 of SL9 en cijfersloten gelden niet als deugdelijk.

- Rijwielen dienen te worden gestald gedurende de openingstijden.

- Rijwielen dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken, of op aanwijzing van de stallingbeheerder.

- Aanwijzingen van de stallingbeheerder dienen te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van enige vergoeding.

2 In geval van diefstal van een gestalde tweewieler, is WerkPro alleen aansprakelijk indien:

- de bewaargever kan worden geïdentificeerd als leerling of medewerker van de school;

- de bewaargever de stallingbeheerder onmiddellijk -alvorens de stalling te verlaten- van de vermissing in kennis stelt;

- de tweewieler deugdelijk op slot is gezet;

- de (fiets)sleutel kan worden getoond;

- de reservesleutel kan worden getoond;

- binnen twee werkdagen een volledig proces verbaal van aangifte van diefstal c.q. vermissing kan worden getoond;

- een aankoopbon van de tweewieler kan worden getoond voor tweewielers niet ouder dan twee jaren;

- de schade niet reeds wordt gedekt door een verzekering.

3 De aansprakelijkheid van WerkPro is in alle gevallen beperkt tot maximale vergoeding van de navolgende bedragen:

- categorie 1; fiets, elektrische fiets, step, tandem, ligfiets; € 125,-

- categorie 2; brommer, scooter, snorfiets (type brommer); € 400,-

- overige tweewielers die niet bij een der categorieën staan genoemd, vallen nadrukkelijk buiten deze vergoeding.

4 Ontvreemde tweewielers worden alleen vergoed nadat de Stallingen in staat zijn gesteld een vervangende tweewieler aan te bieden.

5 De projectbegeleider bepaalt - aan de hand van de leeftijd en de nieuwwaarde van het rijwiel - de hoogte van de door de bewaarnemer aan bewaargever toe te kennen schadevergoeding als gevolg van diefstal.

6 Opdrachtnemer is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van scholieren in tassen of anderszins bevestigd aan de fiets of bromfiets, waaronder losse verlichting.

Schade
WerkPro is niet aansprakelijk voor schade door beschadiging of vernieling van rijwielen of vermissing van onderdelen, behoudens door opzet van de kant van WerkPro.

Mogelijkheid reparatie en onderhoud
WerkPro stelt gebruikers in staat om:

- twee keer per schooljaar het rijwiel aan te bieden bij een van de fietswerkplaatsen van de Stallingen, voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties tegen betaling van materiaalkosten.

- reparatie van het rijwiel te laten plaatsvinden in een van de fietswerkplaatsen van de Stallingen indien de schade door toedoen van WerkPro is ontstaan.